Từ vô thần trở thành linh mục

1083

Cha Leseur, tu sĩ dòng Đaminh ở Pháp trước đây vốn là một nhà trí thức vô thần hết sức cực đoan. Thế mà ngược lại, bà vợ Elisabeth Leseur lại là một phụ nữ công giáo mẫu mực đạo đức và thánh thiện, do vậy gia đình luôn giữ được bầu khi và nếp sống hạnh phúc cũng như luôn là tấm gương nhân ái cho mọi người. Khi bà lâm bạo bệnh và qua đời đột ngột, người chồng không khỏi tiếc thương người vợ có tâm hồn quảng đại dịu dàng ấy, nên đã cố gắng lục tìm, đọc lại những tập nhật ký trước đây của bà. Ông đã say sưa dõi theo từng giòng chữ tâm sự, và ông chợt hiểu ra ước vọng tha thiết của bà là thấy ông ấy thành tâm nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa mà trở đạo..Cuối cùng thì ông đã hồi tâm, xin theo học Giáo lý dự tòng với linh mục quản xứ và chịu Bí tích Thánh tẩy vào năm 1915.

Không bao lâu sau, ông xin vào nhà tập dòng Đaminh. Nơi đây, ông thành tâm kiên trì theo đuổi cuộc sống tu trì và đã được bề trên chấp nhận cho lãnh sứ vụ linh mục. Khi gương sống Thánh thiện của bà Elisabeth Leseur bắt đầu có ảnh hưởng rộng rãi và sâu xa trong xã hội, Giáo Hội quyết định cho mở án điều tra theo đơn xin phong bậc Đáng Kính, Bề trên dòng Đaminh đã mạnh dạn chỉ định cha Leseur lên đường để đi nhiều nơi diễn thuyết về đời sống gương mẫu của  người vợ đã quá cố. Cha rất e ngại, cứ chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cha đã vâng lời

Năm 1930, cha Leseur đã soạn thảo một tập sách nhỏ mang tên “Hạnh của bà Elisabeth Leseur”  trong khi những tập nhật ký trước đây của bà đã in ấn và phát hành tới con số 100.000 bản trong toàn cõi Châu Âu.

Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Gal.1.11-19