Tòa án

1851

Tờ New York Times ngày 17.3.1994 có đăng câu chuyện thật của một phạm nhân như sau:

Ông Ricardo Caputo, một tội phạm nghiêm trọng của tòa án liên bang. Ông đã giết chết bốn người vợ ông đã cưới và ăn ở trong thời gian 20 năm. Bằng nhiều thủ đoạn khéo léo, ông đã trốn thoát khỏi biết bao mạng lưới bao vây lùng bắt của tòa án liên bang. Tuy nhiên sau 20 năm, ông ta đã ra đầu thú tại sở cảnh sát tại Mineola, New York. bởi vì lương tâm cắn rứt không thể chĩu nổi. Khi đầu thú, ông cho biết, ông thà bị giam cầm trong ngục còn sướng hơn bị lương tâm cắn rứt và tội lỗi dày vò.

Lương tâm:

Nơi tận đáy lòng chúng ta luôn có tiếng nói bảo chúng ta làm lành lánh dữ, đó là tiếng của ai? – Là tiếng nói của Chúa, gọi là tiếng lương tâm.

– Vậy lương tâm là gì? -Là sự phán đoán của lý trí mà  Thiên Chúa đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người để soi dẫn họ làm điều tốt.

– Chúa ban lương tâm cho những ai? -Cho mọi người. Cả những người chưa nhận biết Chúa, vì Chúa yêu thương mọi người.

– Lương tâm có phải là luật Chúa ghi trong tâm hồn ta không?  -Đúng vậy, đó là luật tự nhiên.

– Chúa làm gì để nâng đỡ lương tâm con người ? -Chúa ban Thánh Thần để nâng đỡ lương tâm ta.

– Ta có buộc phải nghe tiếng lương tâm không ? – Có, ta phải triệt để nghe theo tiếng lương tâm, vì đó là tiếng Chúa.

– Lương tâm có thể sai lạc không? Khi nào? – Có,  vì hoàn cảnh sống. Ví dụ : Một em bé mồ côi, được một nhóm trộm cướp nuôi, lớn lên em phải đi ăn cắp, em không biết đó là tội, chỉ nghĩ đó là việc cần làm để sinh sống.

Vậy ta phải làm gì để có lương tâm ngay thẳng, sáng suốt? – Học giáo lý và lề luật Chúa để biết phân biệt tốt xấu. Năng cầu nguyện để có sức mạnh xa tránh cám dỗ và chiến thắng  tội lỗi. Khi cần thì phải bàn hỏi với những người đạo đức, khôn ngoan.