Tờ giấy trắng

1734

Một nhà kinh tế học được mời đến nói chuyện  với một nhóm  thương nhân. Ông ta cầm một tờ giấy trắng lớn và lấy bút quẹt vào đó một chấm đen lớn. Cô hỏi một người ngồi ở hàng đầu:

– Anh thấy gì. Ngươi này lập tức trả lời:

– Một chấm đen.

Cô tiếp tục hỏi người này đến người khác ở trong phòng. Người nào cũng trả lời:

– Một chấm đen.

Bình thản và chậm rãi, diễn giả nói:

– Vâng, thưa quí vị, có một chấm đen trên tờ giấy, song không có ai trong quí vị nói đến tờ giấy trắng. Và đó là chủ để bài thuyết trình của tôi.

Bao dung hơn với tha nhân, và nghiêm khắc hơn với chính mình. Không coi cái xà của mình nhỏ hơn cái rác của anh em. Không thổi phồng tội người khác, không thu nhỏ lỗi của mình. Khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý cho tha nhân.

“Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! Lc 6,39-45