Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023
Google search engine

Tham thì chết

Ngu Thúc có viên ngọc bích., Ngu Công nghe tiếng  muốn lấy mới sai người đến cầu.

Ngu Thúc trước không chịu cho, sau hỏi lại nói rằng:

– Tục ngữ có câu: “Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ có của mà mang họa “. Ta giữ làm gì viên ngọc này để mang tai vạ cho mình.

Nói rồi liền đem viên ngọc dâng Ngu Công.

Ngu Công thích quá. Lấy được ngọc rồi, nghe Ngu Thúc còn thanh gươm quí, muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu.

Ngu Thúc nổi giận nói:

– Ngu Công trưng cầu hết cái này đến cái khác, thật lòng tham không đáy, chắc chắn có ngày nó làm hại thân ta nữa. Nói rồi đem quân đánh Ngu Công. Ngu Công thua để lại cả ngọc bích và tất cả của cải châu báu để chạy ra ở đất Cung Trì.

Chúa Giêsu: “Anh  em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16:13). Nghe những lời này, những người Biệt Phái Pharisiêu đã  “cười nhạo Đức Giêsu, vì họ là những người rất ham thích tiền bạc” (Lc 16,14), thích được chào kính nơi công cộng và thích phô trương thành tích “đạo đức  giả” của họ, nên thường bị Chúa Giêsu nặng lời phê phán là “quân giả hình”.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây