Tăng Tử và lời hứa

1131
Editorial Use Only/Special Fees Apply Mandatory Credit: Photo by Rex Features / Rex Features ( 781952O ) Rocks balanced artworks by Bill Dan Rock Steady Art ROCK STEADY ART Bill Dan has a steady hand. No, let me rephrase that, Bill Dan has a VERY steady hand - the American artist spends his days balancing ROCKS. The San Franciscan native creates stunning sculptures by resting different size stones on top of each other - using everything from tiny pebbles to huge boulders. Crowds gather to witness the 'mid-50s' craftsman delicately build up his stone sensations using what he finds on the shoreline around him. In fact, his work is so amazing that people sometimes refuse to believe that he doesn't use glue or some other trick. "I had so many negative emails from curious sceptics saying that it is a computerised art, that I got tired of explaining over and over again," he explains. "Please, no more questions about glue!" Bill has been wowing people in San Francisco Bay area since first starting to work on his skills in 1994 and has now picked up a legion of fans on the internet. He has even been asked to create sculptures for galleries and private events. And to prove that it's not just rocks he can work with, the steady-handed artist has even balanced glasswear, Coke cans and .... a pair of New Balance brand trainers. As for the process, he says: "I don't picture what the sculpture looks like beforehand, it just forms as I work." He also has some solid tips for beginners: "If you are curious you should start doing it yourself. It is not that difficult to stack two or three rocks upwards. Don't worry if you start with large contact points, you can get smaller and smaller as you build your skills." There may be sceptics out there, but we think Bill ROCKS. MUST CREDIT PHOTOS BY REX FEATURES Story by Dean Murray For more information visit http://www.rexfeatures.com/stacklink/PTMLPMRK

 Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi đi theo. Mẹ bảo:

– Con ở nhà rồi mẹ về làm thịt lợn cho con ăn?

Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói:

– Tôi nói đùa nó đấy mà?

Thầy Tăng Tử bảo:

– Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chươc. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư?

Tăng Tử nói xong làm thịt lợn cho con ăn.

Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa

Thiên Chúa dựng nên Ađam và Evà giống hình ảnh Ngài để loài người được tự do lựa chọn yêu mến Thiên Chúa và được thông phần vào sự sống của Ngài. Nhưng Ađam và Evà dầu là thụ tạo, đã muốn tự định đoạt cho mình sự phải trái, muốn tách mình ra khỏi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa khi họ nghe lời ma quỷ. Tin vào lời cám dỗ dụ ngọt của ma quỷ, họ nghi ngờ tình yêu của Chúa nên muốn tự bảo thủ cho riêng mình và bất tuân lệnh Chúa. Vì vậy, hai ông bà đánh mất sự thánh thiện của thuở ban đầu. Trong họ sự thăng bằng giữa ao ước và lý trí đã bị mất. Con người trở nên yếu đuối và dễ sa ngã.

Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi loài người. Ngay sau khi hai ông bà phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban cho hai ông bà một Đấng Cứu Độ. Từ đó trở đi, Thiên Chúa chuẩn bị loài người để họ ao ước Đấng Cứu Độ ấy và nhận ra Ngài khi Ngài đến. Ngài chọn dân Israen làm dân riêng của Ngài để qua họ, mọi dân tộc khác cũng nhận ra Đấng Mêsia Thiên Chúa đã hứa cho loài người.

Khi dân Israen, con cháu của Isaac, con cháu của Ápbraham, đang làm nô lệ ở Ai-cập, họ kêu lên cùng Chúa trong cảnh túng quẫn, khổ đau. Chúa nhìn thấy cảnh nô lệ khổ sở của họ và cứu họ ra khỏi đất Ai-cập về đất hứa dưới sự lãnh đạo của Môse. Dân Israen gọi biến cố hùng vĩ khi Chúa ra tay quyền lực giúp họ vượt qua Biển Đỏ là Xuất hành. Hàng năm họ cử hành lễ Vượt Qua để gọi lại ơn cứu độ đó bằng việc sát tế một con chiên để nhớ lại rằng nhờ vết máu của con chiên ấy, họ đã tránh khỏi sự chết chóc mà toàn dân Ai-cập phải chịu từ súc vật cho đến loài người.

Lịch sử cứu độ của dân Israel và lời giao ước mà Thiên Chúa đã hứa với dân Ngài như đã ghi chép trong Cựu Ước, là hình bóng biểu tượng cho tất cả những gì Ngài sẽ làm cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa hứa sẽ cứu họ khỏi cảnh nô lệ; họ sẽ không bị cai trị bởi ngoại bang nào hết nhưng Đấng Mêsia sẽ là vua của họ; họ sẽ là dân tộc qua đó ơn cứu độ sẽ đến với toàn thể vũ trụ; họ sẽ tuân giữ luật Chúa hết lòng và được thờ phượng Ngài trong đời sống công chính vì Thần Khí của Chúa đã được tuôn đổ trên mọi người.

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban từ thuở ban đầu, là Con Chiên Thiên Chúa. Nhờ sự Vươt Qua của Người–nhờ chịu khổ nạn, chịu chết trên cây thánh giá và sống lại vinh hiển–Ngài dẫn chúng ta tới Nước Trời. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, và chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời nhờ Thần Khí của Ngài. Chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô có thể làm cho chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa vì Ngài là Con Một của Thiên Chúa Cha và đã trở nên người Anh Cả của chúng ta khi Ngài đã nhập thể làm người, trở nên giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.

Yêu mến Chúa Giêsu là vâng lời Ngài. Yêu mến Chúa Giêsu là luôn tin Ngài thương yêu chúng ta và luôn luôn đến với Ngài để cầu xin vì Ngài có quyền năng trên hết mọi sự.

Để yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta cần hiểu biết Chúa hơn và học hỏi về những điều Ngài dạy.