Sao ngu thế ! Định lấy vợ à ?

1015

Có bao giờ bạn khuyên bạn của mình đừng lấy vợ trong khi anh ta đang rất rất muốn lấy vợ chưa? Dùng lời nói để khuyên giải thì khó. Chi bằng cho anh ta “mục sở kiến thị”.

Anh chồng hôm nay từ cơ quan về nhà rất sớm. Vừa về đến nơi, anh chạy liền vào nhà nói với vợ:

– Em yêu! Anh đã mời một người bạn đến nhà mình ăn tối.

Vợ ngạc nhiên:

– Cái gì? Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì quá bẩn và em không muốn nấu một bữa ăn không ngon.

Anh chồng an ủi:

– Anh biết rồi, nhưng em hãy chịu khó đi.

Cô vợ vặn lại:

– Anh biết rồi mà vẫn mời bạn anh đến ư?

– Vì thằng ngố tội nghiệp bạn anh đang nghĩ đến việc lấy vợ. Coi như anh giúp nó sáng mắt ra vậy.

Về phạm vi xã hội, hôn phối là một khế ước giữa một người nam và một người nữ đã tự do kết ước và do đó, có giá trị trọn đời của đôi bạn; về phạm vi giáo lý công giáo, hôn phối là một bí tích Chúa Giêsu đã lập và Giáo Hội ban hành để thánh hiến tình yêu vợ chồng và giúp đôi bạn hưởng trọn vẹn hạnh phúc và đảm nhận mọi trách nhiệm của hôn nhân. Đôi bạn chỉ là vợ chồng thật trước mặt Giáo Hội khi hôn phối của đôi bạn được cử hành đúng theo luật dân sự và luật giáo hội. Theo giáo lý công giáo, mục đích của hôn phối là vợ chồng tương hỗ nhau về mọi phương diện trong đời sống tâm linh và sinh lý, tinh thần và vật chất, để nhờ đó, đôi bạn chung sức sinh, dưỡng và giáo dục con cái. Để đạt tới những mục đích trên, hôn phối công giáo mang hai đặc tính căn bản là “nhất phu nhất phụ” và “bất khả phân ly”. Nói một cách khác, nếu tình yêu là yếu tố nền tảng của hôn phối thì tình yêu ấy mang bốn đặc tính căn bản: thánh thiện, nhân bản, chung thủy và phong nhiêu.