Phần thưởng cho lòng rộng rãi

1298

Bà Come Ten Boom, là người Do thái bị Đức quốc xã dưới thời Hitler bắt giam vào trại tập trung, nhờ ơn của Chúa mà bà được sống sót. Bà qua đời năm 1983. Khi ra khỏi trại tạp trung, bà đi khắp mọi nơi nói về tình yêu của Chúa và huấn luyện truyền giáo.

Một lần kia, trong lớp huấn luyện cho những nhà thuyền giáo trẻ tuổi của Tin lành, bà để hai cái chai trước mặt họ, chai nào cũng đổ đầy cát. Một chai có miệng hẹp và chai kia có miện rộng.

Bà cầm cái chai có miệng rộng lên và đổ cát trong chai ra. Cát nhanh chóng đổ hết ra bàn, còn lại cái chai không. Sau đó bà bắt đầu dốc cát ra từ cái chai cò miệng hẹp, cát từ từ rỉ ra, phải mất một hồi lâu mới hết.

Trong lúc đợi giòng cát mỏng manh chảy xuống, bà giảng:

– Các bạn thấy không, chiếc chai này giống như một số tín hữn. Họ dâng hiến cho Chúa, song không mau mắn và không rộng rãi lắm. Nhưng bây giờ các bạn hãy xem điều gì xảy ra.

Bà đã làm xong và bắt đầu đảo ngược tiến trình cho cát vào trở lại mỗi chai.  Cái chai miệng rộng rất mau đầy tràn đến miệng. Thế nhưng, với cái chai miệng hẹp, bà phải mất một hồi lâu và khó nhọc để làm đầy lại. Bà kết luận:

– Nó  đã trao ban một cách khó khăn và rồi nó cũng sẽ đón nhận lại một cách khó khăn như vậy.