Xin tha thứ

949

Satan phàn nàn với Chúa:

– Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điếu sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần mà Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi mà Ngài kết án tôi đời đời.

Chúa nói:

– Đã bao giờ ngươi ăn năn xin tha thứ chưa?

Trong đời sống hằng ngày, khi có ai xúc phạm đến ta, thì ta cứ chần chừ mãi không chịu tha thứ cho họ, hoặc có tha nhưng không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt họ. hoặc có khi tha nhưng đặt điều kiện này điều kiện kia… Dĩ nhiên, là con người, ai trong chúng ta cũng đều mang trong mình cái tôi ích kỷ hẹp hòi và tự ái cố chấp, nên thực hành việc tha thứ là điều không dễ chút nào, nhất là khi lỗi phạm càng nặng thì ta lại càng khó thứ tha.

Khi tha thứ cho tha nhân, thì Thiên Chúa cũng sẽ thứ tha tội cho chúng ta như lời Chúa phán: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6:14)

Lewis B.Smedes đã nói: “Khi tha thứ là lúc bạn trả tự do cho một tù nhân, đó là chính bạn”. Như vậy chúng ta cần luôn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho anh em, vì càng tha thứ bao nhiêu thì ta càng được tự do bấy nhiêu!