Về

1508

Người cha rất đau khổ vì đứa con trai theo bạn bè phung  phá hết tiền  của.  Cùng đường, chàng ta viết thư thống thiết xin lỗi cha và ngỏ ý xin cha thương xót. Người cha gửi cho cậu bức điện tín, chỉ có một chứ “Về ” và ký tên “Cha” . 

Tin Mừng của Chúa cũng là bức điện tín gửi cho thế giới tội lỗi này, với một chữ viết “Về” và một chữ ký “Cha”. 

Con là một kẻ hoang đàng

Ăn chơi trác táng, ngang tàng ngông ngênh

Ra đi cuộc sống bấp bênh

Nơi này, chốn nọ, bồng bềnh ngược xuôi

*

Tiền của vung vít khắp nơi

Tiêu xài xả láng cho đời sướng thân

Đam mê sắc dục gian trần

Lao vào tận hưởng  tâm thần đê mê

*

Rượu bia say ngất không về

Lang thang quanh quẩn, chán chê nằm đường

Nạn đói tràn đến muôn phương

Tiền bạc cạn kiệt, tìm đường đi xin

*

Trước đây chẳng biết giữ gìn

Giờ đây đói rách, ai tin được mình

Đến đâu cũng bị coi khinh

Mọi người xua đuổi, chút tình cũng không

*

Mong sao cho được ấm lòng

Người ta sai khiến ra đồng chăn heo

Chỉ xin cặn bã bèo nhèo

Ăn cho đỡ đói, sống theo tháng ngày

*

Chẳng ai thương cảm thân này

Nên đành cam chịu ngồi đây nhớ về

Nhà Cha cơm bánh thỏa thuê

Kẻ hầu, người hạ, tràn trề thức ăn

*

Cúi đầu sám hối ăn năn

Được xin trở lại, làm thân người hầu

Nhưng Cha tình nghĩa ân sâu

Thứ tha tất cả, không rầu trách chi

*

Cha liền mở tiệc kịp thì

Mừng con trở lại  đâu gì tốt hơn

Trải qua bĩ cực bao cơn

Hoang đàng chấm dứt, nay con trở về.

HOÀI THANH