Lương tâm

1066

Người Ấn Độ ra tiệm mua vàng. Về nhà mở ra, anh thấy có một nén bạc. Hôm sau anh đem nén bạc trả cho chủ tiệm. Chủ tiệm mỉm cười trước sự thật thà của anh. Anh nói :

– Trong lòng tôi có hai con người. Người tốt nói : Nén bạc không phải của mày. Người xấu bảo: Có ai biết đâu. Người tốt nói: hãy đem trả. Người xấu bảo: Vẽ chuyện, mất công. Cả hai con người đó cứ cãi nhau suốt đêm làm tôi không ngủ được.

Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.- Phaolô