Lời Chúa ngày 17-10-2020

10

THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo
Lc 12,8-12
THẦN CHÂN LÝ

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,12)

Suy niệm: Khi được chọn làm ngôn sứ, Giê-rê-mi-a đã thốt lên rằng: “Ôi, Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Nhưng Thiên Chúa bảo ông đừng sợ vì Ngài hứa sẽ luôn ở cùng ông và cho ông biết phải nói gì. Phần chúng ta là những ki-tô hữu, chúng ta được kêu gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Sứ mạng ngôn sứ ấy cũng đòi chúng ta phải nói Lời của Thiên Chúa dù có gặp khó khăn chống đối, bách hại. Khi dặn dò chúng ta thi hành sứ mạng, Chúa Giê-su cũng dạy đừng lo lắng vì Thánh Thần sẽ dạy chúng ta phải nói gì, làm gì. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là chúng ta phải vâng nghe theo lời Ngài hướng dẫn thì Ngài mới nói thay cho chúng ta được.

Mời Bạn: Đừng lo lắng sợ hãi vì nghĩ rằng mình không biết phải nói gì và không biết phải làm gì. Nhưng không phải cứ khoanh tay “ôm cây đợi thỏ” là Chúa Thánh Thần sẽ làm phép lạ đâu nhé! Có chuyên cần cầu nguyện, học hỏi và suy niệm Lời Chúa thì Thánh Thần mới thấm nhập vào máu thịt chúng ta và lúc đó không phải chúng ta nói nữa mà là Chúa nói trong chúng ta vậy. Lịch sử Giáo Hội trong hai ngàn năm qua cho chúng ta thấy rất rõ điều đó.

Chia sẻ một tình huống bạn gặp khó khăn khi làm chứng cho Chúa. Bạn đã giải quyết thế nào?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần bằng việc chuyên cần cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cam đảm làm chứng cho Chúa mà không sợ hãi vì luôn xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con.

Ngày 17 Tháng Mười

Thánh Ignatiô Thành Antiokia, Giám Mục Tử Ðạo (+ 107)

Ignatiô là môn đệ của Thánh Gioan tông đồ, và được đặt làm Giám Mục thành Antiokia dưới thời hoàng đế Trajan.

Theo truyền tụng, khi còn bé ngài đã được Chúa Giêsu ẵm bế đặt ở giữa các môn đệ khi Chúa khuyên họ phải trở nên như con trẻ mới được vào nước Trời. Kẻ khác cho rằng, chính Ignatiô là cậu bé đã bán 5 chiếc bánh và 3 con cá cho một tông đồ trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để 3,000 người ăn no cho thỏa.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, ngài có lòng yêu mến Chúa cách đặc biệt. Ngài rất nhiệt thành với nhiệm vụ chủ chăn, năng thăm viếng các bệnh nhân, an ủi người sầu khổ, dạy dỗ kẻ dốt nát, tận tâm rao giảng Tin Mừng. Thấy vậy, dân ngoại tố cáo ngài đã cả gan rao truyền tà đạo, khuyến dụ mọi người khinh chê tiền tài danh vọng, lạc thú trần tục và loại bỏ các thần minh. Vì thế, ngài bị điệu về Rôma. Ði đến đâu, ngài cũng chỉ rao giảng Tin Mừng và luôn hhuyên nhủ các Giáo Hội Á Châu bằng những thư rất có giá trị. Trong đó, ngài thường nhắc bảo mọi người phải tôn kính và vâng phục quyền bính, nhất là hàng giáo phẩm.

Trước pháp trường Rôma, ngài đã thốt lên khi thấy những con sư tử hăng tiết xông tới: “Tôi là miếng mồi ngon cho Ðức Kitô. Ước gì nhờ răng của thú dữ, tôi trở thành bánh được tuyển chọn!”. Ngài đã về với Chúa năm 107.

Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính (Gaselin), Linh Mục (+ 1833)

Cố Kính tên thật là Phanxicô Isiđôrô Gaselin, sinh ngày 10/5/1799, tại Montperreux, Pháp. Ngay từ hồi 5 tuổi, Phanxicô đã tỏ ý muốn làm linh mục. Thấy thế, cha sở bắt đầu dạy ngài học La ngữ và cho đọc các truyện về truyền giáo. Nhờ đó, ơn gọi bừng cháy trong tâm hồn. Năm 1812, ngài được gửi học ở Pontarlier, và năm 1816, lên Ðại Chủng Viện Besancon. Ngày 15/10/1818, ngài gia nhập Hội Thừa Sai Ba Lê.

Ngày 28/11/1820, ngài lên tàu tại Bordeaux cùng ba bạn đồng hành để sang Viễn Ðông. Tàu đến Huế ngày 17/5/1821.

Ngài được lệnh coi sóc họ Phường Rượu (An Ninh), và tại đó, ngài đã thụ phong linh mục ngày 28/9/1822. Dù đời sống cơ cực, nhưng ngài luôn cảm thấy hạnh phúc sung sướng.

Cuối năm 1827, vua Minh Mạng triệu ngài vào Kinh để dịch văn thư và tài liệu. Nhà vua dụ dỗ và hứa ban chức tước nếu ngài bỏ đạo, nhưng ngài một mực từ chối. Tháng 6/1828, được tự do, ngài lại tiếp tục sứ mạng truyền giáo từ Trung vô Nam.

Ðến năm 1833, lệnh cấm đạo dữ dội hơn, nên ngài phải lẩn tránh. Nhưng để khích lệ đức tin của giáo dân, ngài đã ra nộp mình tại Bồng Sơn (Bình Ðịnh). Ngày 23/8/1833, ngài bị đeo gông trên đường áp giải vào kinh.

Ngày 17/10/1833, cha Phanxicô Isiđôrô Gaselin bị điệu đi xử giảo tại pháp trường Bãi Dâu gần Huế.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.