Lời Chúa ngày 15-10-2020

12

THỨ NĂM TUẦN 28 TN
Thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT
Lc 11,47-54
CHÌA KHOÁ CỦA ĐỨC TIN

“Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết.” (Lc 11,52)

Suy niệm: Khi khiển trách những người Pha-ri-sêu giả hình, Chúa Giê-su cũng bao gồm những thầy thông luật trong đó. Họ là những người hiểu biết Lề Luật Mô-sê; thế nhưng, họ đặt ra những qui định nặng nề mà chính họ cũng không thi hành được, họ chú trọng hình thức bên ngoài mà bỏ qua chính tinh thần của Lề Luật, coi những điều phụ tuỳ quan trọng hơn những điều chính yếu (x. Lc 11,37-42). Chúa đúc kết “bản cáo trạng” dành cho những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật bằng một câu: “Họ cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết”; đó chính là điều khiến cho sự giả hình của họ không có thuốc chữa.

Mời Bạn: Sách Châm ngôn viết: “Kính sợ Chúa là bước đầu của sự hiểu biết” (Cn 1,7). Thế nhưng khi “chìa khoá của sự hiểu biết” bị cất giấu đi thì chính sự hiểu biết đó trở thành rào cản không cho người ta đến với Chúa. Vì thế, đức tin chỉ dừng lại ở tri thức mà không dẫn đến cuộc gặp gỡ cá vị và mật thiết với Chúa Ki-tô, thì đức tin ấy thực chất chỉ là giả hình. Đức Bê-nê-đi-tô XVI nói: “Đức tin Ki-tô giáo không phải là một ý tưởng, mà là một sự sống”. Nếu đức tin không được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện, tương quan giữa người Ki-tô hữu với Đức Ki-tô cũng bị cắt đứt và có thể nói họ đã đánh mất “chìa khóa của sự hiểu biết” dẫn họ vào đức tin chân thực.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào bằng cách thường xuyên dâng lên Chúa những lời nguyện tắt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đức tin của chúng con nếu chỉ là kiến thức mà không được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện thì rất mong manh. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa bằng việc cầu nguyện liên lỉ trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.

Ngày 15 Tháng Mười

Thánh Têrêxa Avila, Ðồng Trinh Tiến Sĩ Hội Thánh (1515-1582)

Thánh nữ Têrêxa sinh ngày 18/3/1515 tại Avila nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái. Sống giữa bầu khí đạo hạnh nên ngài sớm trưởng thành trên đường nhân đức. Ngài thích đọc sách các Thánh tử đạo và các sách viết về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tuy bị gia đình ngăn cản, năm 1535, ngài đã can tâm gạt bỏ tất cả để vào dòng Carmêlô, lúc đó được 20 tuổi. Ngài đã góp công rất nhiều trong việc cải tổ dòng này và đã để lại nhiều tư tưởng thần học giá trị. Ngài có lòng kính mến Ðức Mẹ cách đặc biệt. Với tinh thần nhiệm nhặt, ngài lập một tu viện mới ở Avila và tiếp tục xây thêm nhiều nhà khác nữa. Ngài dâng mọi đau khổ tinh thần cũng như thể xác để cầu cho những người tội lỗi. Tuy bận rộn với công việc nhà dòng, ngài vẫn dành nhiều thời giờ để ghi lại những tư tưởng thiêng liêng, suy gẫm và phổ biến việc giữ luật dòng Carmêlô cho các tín hữu nam nữ (1562-1568). Ngài dâng các việc hãm mình hy sinh và đánh tội trong suốt cả đời để cầu nguyện cho anh em ly giáo và lạc giáo. Với một lòng tin tưởng sâu xa, ngài luôn nói: “Lạy Chúa, dù thành công hay thất bại, con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa”.

Thánh nữ qua đời tại Alba năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Ngài được nổi tiếng vì ơn nói tiên tri và nhiều ơn lạ khác.

Năm 1614, Ðức Thánh Cha Paul V đã phong ngài lên bậc Chân Phước.

Dưới triều Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô XIV, ngài được vinh thăng Hiển Thánh năm 1622.