Lời cảm ơn muộn màng

4831

Một góa phụ vất vả làm lụng trọng nhà máy để nuôi bốn đứa con, giờ nằm hấp hối lên giường. Đứng xung quanh bà bây giờ là con cái lớn khôn. Anh trai cả khóc và nói với bà :

Mẹ ạ, mẹ thật tốt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con muốn cám ơn mẹ. Chúng con thật hãnh diện về mẹ.

Bà nhướng đôi mắt và hỏi: 

– Tại sao các con đợi cho đến bây giờ mới nói điều đó? Trước đây sao các con chẳng bao giờ nói như vậy?

Rồi bà nhắm mắt từ biệt.

Hãy trân trọng những giây phút hiện tại. Đừng để hạnh phúc trôi qua rồi nuối tiếc.