Bàn tay

1370

Vào dịp lễ Tạ ơn, cô giáo bảo các các học sinh lớp một vẽ tranh về điều chúng mang ơn. Cô thầm nghĩ: chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt; lại những con gà quay hay bàn tiệc đầy đồ ăn là cùng. Và cô đã sững sờ với bức tranh của Dougiás: một bàn tay!

Nhưng bàn tay của ai đây? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em nói:

– Em nghĩ đó là bàn tay Thiên Chúa đã ban của ăn cho chúng ta.

– Đó là bàn tay bác nông dân vì bác đã nuôi những con gà – một em khác nói

Cuối cùng, khi các em khác đang làm việc, cô giáo cúi xuống bên Dougiás và hỏi xem bàn tay đó của ai thì em khẽ nói:

– Thưa cô . . . Đó là bàn tay của cô !