Kẻ phản bội

1113

Xưa có một ông vua đem quân đi đánh một nước lân bang. Dù quân lính vũ khí hùng mạnh nhưng cũng không thắng được vì quân địch có một đường hầm bí mật cứ đếm đêm ra đánh du kích, ban ngày lại rút xuống hầm không một bóng người nào…

Nhưng rồi một hôm có một tên địch đầu hàng và xin tình nguyện dẫn đường chỉ lối xuống con đường hầm bí mật đó. Thế là 3 ngày sau ông vua tiêu diệt được quân thù và toàn thắng trở về. Nhà vua cho mở tiệc khao quân và khen thưởng các chiến sĩ rất trọng hậu. Một vị quan mới tâu với nhà vua xin ban thưởng cho tên lính địch đã có công dẫn vào đường hầm. Nhà vua mới phán: đem nó ra chém đầu vì nó dám phản bội quê hương nó thì mai đây nó cũng sẽ phản bội chúng ta. Rồi truyền cho đem tên phản nghịch ra pháp trường xử chém. Lúc ấy có một vị quan tâu: “Tâu đức vua, nếu chém đầu nó hoặc giam tù nó e rằng vi trùng phản bội sẽ lan qua người khác, thần xin đức vua cho nó lên một con tàu rồi thả nó ra biển trôi dạt đi đâu thì đi. Đức vua đồng ý và người ta cho nó lên một con tàu và thả đi.

Trôi dạt đến một xứ khác, vua xứ này hỏi và nó cũng thuật lại đầu đuôi sự thật. Vua truyền đem nó ra chém đầu. Chém rồi xác chôn đâu bây giờ ? Có vị quan nói không nên chôn nó trên đất này vì vi trùng phản bội sẽ lây sang người khác nên đề nghị quăng nó xuống biển cho cá ăn là xong. Và người ta đã theo đề nghị này.

Nhưng khổ nỗi xác nó quăng xuống biển, cá ăn thịt nó rồi người ta lại đi đánh cá, người ta ăn cá và vi trùng phản bội vẫn xâm nhập con người cho nên ở đâu đâu và thời buổi nào cũng có những con người phản bội.

Phản bội có nghĩa là làm phản, làm trái với lời cam kết. Trong cuộc sống hằng ngày, người ta hay có những giao ước, giao kèo hay hợp đồng với nhau, theo đó, cả hai đều phải thực hiện đúng những lời đã cam kết; nhưng trong thực tế, chúng ta thấy có biết bao hợp đồng bị phá vỡ vì người ta không trung thành thi hành những điều đã cam kết ù, người ta đã phá vỡ, người ta đã “phản bội”.
Người ta thay lòng đổi dạ dễ như trở bàn tay. Khi có lợi là người ta dễ dàng phá bỏ lời cam kết. Người ta tìm ra mọi mánh khóe để lường gạt nhau khiến cho chữ “tín” ngày nay không còn ý nghĩa nữa.
Truyện : Sách dạy những mánh khóe.
Mới đây, một nhà xuất bản ở Mỹ đưa ra thị trường một cuốn sách, trong đó ghi lại tất cả những mánh khóe xảo quyệt trong xã hội mà người ta đã lường gạt lẫn nhau. Nhiều mánh khóe hết sức hay ho, ám hợp tâm lý lẫn khoa học, khiến ai cũng có thể bị lầm, bất cứ là đấng bậc nào. Quyển sách ghi lại gần 5000 trường hợp mà người ta bị lường gạt trên thế giới.
Cuối cùng, quyển sách kết luận : mánh khóe lường gạt rất khó chận đứng và rất khó tránh khỏi. Chỉ có một cách thông thường giúp người ta khỏi bị lường gạt là “Đừng bao giờ tham lam, ham muốn bất cứ sự gì không bởi công khó nhọc của mình làm ra cách ngay thẳng.

Ngày nay trong đời sống xã hội, người ta dễ phản bội nhau trong giao dịch, buôn bán, làm ăn và ngay cả trong trường tình nữa. Người ta ly dị rất nhiều, có khi còn coi là cái “mốt” nữa, thành ra đời sống xã hội trở nên xáo trộn. Người ta phải nhắc nhở nhau :

Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.