Đường về

1039

Một tù trưởng lã khéo léo lãnh đạo bộ lạc trong nhiều năm. Cuối cùng, ông chuẩn bị cái chết của mình cách rất bình thản. Người ta hỏi ông:

– Sao ông bình thản vậy? Đau khổ và cái chết có gì vui đâu.?

Ông đáp:

– Con cá sinh ra trong con lạch nhỏ này, rồi xuôi dòng Missisipi nhưng mùa xuân về, nó lại về đây như là về quê hương. Con chim làm tổ trên  kia, mùa đông nó vỗ cánh bay cả ngàn dặm về phương Nam, nhưng khi xuân đến, nó lại tìm về tổ ấm ngày xưa.

Làm sao các con vật đó biết đường quay về, trong khi chúng chẳng có bản đồ, không người hướng dẫn?

Vì Thánh Linh đã đặt vào lòng chúng ta con đường trở về. Và Ngài cũng  không quên đặt vào mỗi người chúng ta con đường cuộc sống và con đường trở lại. Tôi đang chuẩn bị cho đường về của tôi vậy làm sao tôi lại không vui chứ ?