Được yêu

1361

– Bạn muốn gì ?

– Muốn được yêu.

Đó là câu trả lời khó nói, nhưng rất đúng với tiếng lòng của bạn cũng như của tất cả mọi người .

Người nào mà không cảm thấy thích thú sung sướng khi biết mình được yêu bởi những người sống chung quanh.

Nhưng chung quanh bạn, ai yêu bạn như người ấy… không bao giờ thay đổi tình yêu đối với bạn.

Vợ chồng yêu nhau say đắm, nhưng có hồi cũng gặp cảnh :

Ai làm gió táp mưa sa.

Cho cây anh gẫy cho hoa anh tàn.

Cha mẹ yêu con đến đầu tắt mặt tối lo nuôi dạy con, nhưng con bất hiếu cũng gặp:

Nhân nghĩa như bát nước đầy.

Bưng đi mà đổ hốt rày đặng sao ?

Nhưng, với người ấy. Bạn có đối xử thân thiết hay lạnh nhạt, bạn vẫn được yêu đậm đà một mực trước sau.

Người ấy là ai ? Tôi muốn biết.

Người ấy là Người – Chúa, tên Người là Giêsu.

Người yêu bạn, yêu tất cả chúng ta, bằng một tình yêu sâu hơn biển, rộng hơn trời, vô vị lợi và mạnh mẽ hơn tất cả tình yêu nhân loại:

“Từ muôn đời Ta yêu con”. Chính Người đã quả quyết như thế. (Jeremia 31,3)

Đúng vậy, Chúa Giêsu yêu bạn, Người yêu mỗi người trong chúng ta một cách đặc biệt, người chết cho mỗi người chúng ta.

Pascal, một nhà bác học và văn sĩ thời danh của thế kỷ XVII, đồng thời là một tín hữu sốt sắng, đã dặt vào miệng Chúa Giêsu những lời tâm phúc như sau:

“Ta nghĩ đến con lúc ta đang hấp hối, Ta đã đổ những giọt máu châu báu ra vì con… Ta là bạn thân thiết với con hơn cả người này người kia. Ta đã làm ơn cho con hơn những người ấy. Họ không phải chịu điều ta đã chịu vì con, họ không chết cho con khi con bất trung bội bạc…

“Từ thuở muôn đời Cha yêu con”

 Tin Chúa Giêsu yêu bạn, yêu bạn mọi lúc trong ngày, khi bạn làm việc ngoài đồng, ở trại, tại bàn giấy, nhà máy, xưởng thợ, tiệm buôn, lớp học, trong gia đình, không bao giờ bạn không được yêu.

Đó là niềm tin Kitô giáo.

Tin Chúa Giêsu yêu bạn, tức nhiên bạn sẽ thấy bổn phận đáp mến tình yêu.

Bạn là ai ?

Là gia trưởng, Là hiền mẫu ? Là thanh nam, Là thanh nữ ? Là người đời ? Là người tu ?

Bạn có yêu Chúa như Chúa yêu quí bạn chăng .

Tử thuở muôn đời Cha yêu con.

Con hãy dâng lòng con cho Cha !