Con diệc thích kiện

1104

Con diệc quen thói cáo trạng trong khi cầu nguyện :

–  “Chúa Tạo Vật ạ, ngài coi, con chim bay trên không, không trồng cũng không gặt, nhưng lại sống nhàn nhã thoải mái, không phải lo ăn mặc, thật quá lười biếng. Hoa Xếp Hợp không kéo sợi và cũng không dệt, từ sáng đến tối chỉ lo làm đỏm cho mình, thật là rất dể hao kiệt tinh thần. Ngài có nên cho họ một bài giáo huấn để họ tỉnh táo chăng ?”

Chúa Tạo Vật thở dài nói : “Người tự cho mình là nhân nghĩa ơi, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là thích đóng người khác nơi thập giá”.

Suy tư :

Người biệt phái vào cầu nguyện trong đền thờ (Mt 18, 9-12), đã tố cáo người thu thuế đang quỳ cẫu nguyện ở phía sau : Lạy Chúa, con không như cái thằng thu thuế tội lỗi sau kia, nó không ăn chay mỗi tuần, nó không bố thí mà chỉ biết bốc lột, nó … …

Có những tín hữu vào tòa xưng tội, nhưng không chấp nhận tội của mình, mà cứ đổ tội cho người khác : Thưa cha, nếu con mẹ ấy không chửi con, thì con sẽ làm ngơ … … Thưa cha, nếu thằng cha đó không chọc ghẹo con, thì con không mắng nó là đồ tồi, đồ dơ dáy…

Có người lúc cầu nguyện mà cứ phân bì, so đo với người khác : Lạy Chúa, sao Chúa cho nó giàu có thế, tiền dư bạc thừa, để nó ăn chơi đàng điếm, nếu Chúa cho con thì con sẽ không như  nó đâu, con sẽ bố thí cho người nghèo, con sẽ dâng cho nhà thờ, con sẽ… …

Nếu trong khi cầu nguyện mà chúng ta biết nói : “Lạy Chúa con cảm ơn Chúa vô cùng, vì Chúa đã ban cho con như con đang có, nếu con giàu có, thì chắc con sẽ đàng điếm hơn họ nữa ; nếu con tài giỏi, thì chắc con sẽ kiêu ngạo vô cùng ; nếu con hơn mọi người, thi chắc là con coi trời chẳng có kilôgam nào cả… … Lạy Chúa, Chúa ban cho anh (chị) ấy nhiều thứ quá, tiền bạc, danh vọng, vợ đẹp con ngoan…. … xin Chúa cho họ biết xử dụng những thứ ấy để làm sáng danh Chúa và có ích cho họ, cho mọi người…”

Sưu tầm