Cặp kiếng

1154

Có một mục sư đi thăm tín đồ. Khi đến một gia đình  nọ, ông khuyên gia đình ấy nên đọc Kinh Thánh. Bà mẹ góa chủ gia đình nói với mục sư ngày nào bà cũng đọc Kinh Thánh cả. Nhưng đã ba tuần qua bà không thể đọc được một chữ nào chỉ vì bà bị mất đôi kính lão.

Trước khi từ giã ra về, mục sư xin bà lấy Kinh thánh ra để đọc một đoạn. Bà này chạy tìm khắp nơi, cuối cùng một đứa con của bà đã thấy cuốn Kinh Thánh để quên trên kệ sách. Vừa cầm đến và mở ra, mục sư thấy ngay đôi kính đeo mắt của bà ta kẹp trong cuốn sách ấy. Đó là đôi kính bị mất đã ba tuần nay. Thì ra bà ta bị mất cắp kính chỉ vì bà đã quên không chịu đọc Kinh thánh, chứ không phải là không đọc được Kinh Thánh vì đã mất cặp kính!