Theo hướng Kinh Thánh

732

Trở lại những ngày xa xưa một thợ săn lạc trong rừng Michigan nhiều lần. Một người bạn mua cho anh một la bàn. Dù vậy, anh thợ săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh có mang theo la bàn không, anh bảo có  – –

– Tại sao anh không dùng nó?

– Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng Nam và cố giữ cho kim chỉ hướng Nam, nhưng không được nó luôn lắc quanh và chi hướng Bắc.

Nhiều người mong Thánh Kinh chỉ hướng họ muốn đi, hơn là theo hướng Thánh Kính muốn họ đi. Có người tìm xem và yêu mến câu Kinh Thánh nào mình thích của mình chứ không phải ý mình theo Kinh Thánh.