Kinh Thánh

1068

Một thanh niên ra tỉnh làm việc kiếm ăn. Một người bạn tiễn chân anh, nhắn nhủ:

– Này anh, hãy nhớ rằng anh sắp ra khơi đầy nguy hiểm đấy!

Anh đáp:

– Phải, tôi biết rõ như thế lắm.

Đoạn anh móc trong túi ra cuốn Kinh Thánh giơ cao lên cho bạn thấy, rồi nói tiếp:

– Nhưng tôi sẽ cầm cái địa bàn này theo để luôn giữ vững tay lái và con tàu của tôi luôn đi đúng hướng.

Thánh Phaolô khuyên môn đệ Timôthê: “Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy: biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy  người của  Thiên Chúa nên thập toàn, và vàdc trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2Ti 3,14-17).