Cầu nguyện qua điện thoại

983

Mỗi Chúa nhật, vị linh mục thường qui tụ thiếu nhi lại và kể chuyện. Lần kia, ngài mang theo một máy điện thoại để để minh họa việc cầu nguyện.

Ngài bất đầu:

Khi nói chuyện qua điện thoại, các con không thấy người ở đầu dây bên kia phải không?.

Các em gật đầu đồng ý.

Linh mục tiếp:   

– Cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ngài ở đầu dây bên kia, dù ta không thấy Ngài nhưng Ngài đang nghe ta nói. 

Một bé trai đứng lên hỏi: 

 – Thưa cha, điện thoại của Chúa số mấy?

Chúa có những số điện thoại khẩn cấp. Xem bài Số điện thoại khẩn cấp.