Sức mạnh của Lời Chúa

2892

Có một người đến nghe ông Moody, nhà truyền giáo trứ danh người Mỹ thuyết giảng. Ông ta có ý định sẽ tìm cách bắt bẻ chỉ trích ông Moody. Nhưng sau khi nghe xong, người ấy thay vì chỉ trích lại được biến đổi, trở thành một con người khác. Ông ta kể lại:

– Ông Moody chỉ đứng đấy và đập liên tiếp vào người tôi bằng những câu Kinh Thánh, hết câu này tới câu khác, cho đến khi Kinh Thánh đi vào da thịt tôi. 

Lời Chúa là cái búa đập vỡ những tấm lòng bằng đá. Dưới sức mạnh của Lời Chúa, những lòng dạ bằng đá của con người ta sẽ bị tan vỡ.

Lời Chúa chẳng những là búa nhưng còn là lưỡi gươm nữa! Kinh Thánh chép rằng: “Lời Thiên Chúa là lời sống động hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách với tâm linh, cốt với tủy; lời phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12)