Lời Chúa ngày 01-10-2019

622

THỨ BA TUẦN 26 TN
Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT
“VỊ THỨ” TRONG NƯỚC TRỜI

Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?(Mt 18,1)

Suy niệm: Các môn đệ đã chứng kiến các phép lạ mà từ xưa đến giờ chưa ai có thể làm: “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại…” (x. Mt 11,5) và một số ông còn được chiêm ngưỡng Chúa Giê-su hiển dung trên núi các môn đệ vẫn đinh ninh rằng sớm muộn gì, Thầy mình cũng sẽ làm vua thống trị muôn dân nước. Vì thế, các ông muốn biết ai sẽ là người lớn nhất trong một “Nước Trời” theo cái nhìn thế tục của các ông, dẫu cho Đức Giêsu đã hai lần loan báo cuộc “Khổ Nạn” mà Ngài sẽ phải chịu tại Giê-ru-sa-lem (x. Mt 17,22). Trả lời cho tham vọng đó của các ông, Chúa Giê-su gọi một em nhỏ đến giữa các môn đệ để dạy cho các ông: điều kiện tiên quyết để vào Nước Trời là phải “trở lại mà nên như trẻ nhỏ, và “vị thứ” cao thấp trong Nước Trời là: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,3-4).

Mời Bạn: Chúa Giê-su dạy một bài học kép: Để được vào Nước Trời, ta phải nên như trẻ nhỏ và muốn “ngồi” ở vị trí “lớn nhất” trong đó, ta phải tự hạ, trở nên “bé nhất”. Trong tiếng Hy-lạp, từ trẻ nhỏ cũng có nghĩa là đầy tớ hay người phục vụ”. Nên như trẻ nhỏ: là trở nên người đầy tớ khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ anh chị mình trong âm thầm chứ không vì danh lợi, tiếng tăm; là “xóa mình” đi để Chúa lớn lên; là luôn sống thành thật trong suy nghĩ, lời nói và hành động; là biết nương tựa vào Chúa chứ không cậy dựa sức riêng của mình; là luôn ở lại trong Chúa…

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi chọn một việc phục vụ anh chị em.

Cầu nguyện: Đọc kinh Tin, Cậy, Mến.

 


Ngày 01 Tháng Mười

Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu (1873-1897)

Thánh Têrêxa chào đời ngày 02/01/1873 tại Alancon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin và bà Maria Guérin. Khi Têrêxa chưa tròn 4 tuổi, bà Guérin đã vội ra đi để lại một tang buồn cho gia đình, nhất là đối với Têrêxa.

Thánh nữ được cha già và các chị dìu dắt trên đường đạo đức và ngài tiến triển rất mau. Năm 10 tuổi, Têrêxa rước lễ vỡ lòng và chịu phép Thêm Sức. Cùng năm đó, ngài bị một cơn bệnh trầm trọng và được Ðức Mẹ chữa khỏi một cách lạ lùng.

Lễ sinh nhật 1887, ngài quyết định đi theo tiếng Chúa gọi. Ngài được Ðức Giáo Hoàng ban đặc ân nhận vào dòng Kín khi mới 15 tuổi. Ở đây, Thánh nữ chăm chú cầu nguyện, nung đốt lửa mến Chúa và giúp đỡ chị em trong nhà. Những nhân đức nổi bật nhất nơi Thánh nữ là lòng đơn sơ phó thác vào Chúa, bác ái với mọi người và yêu mến các linh hồn. Với sự hy sinh chịu đựng, ngài chu toàn bổn phận và được chị Pauline khuyến khích ghi lại cuốn “Một tâm hồn”.

Ngày 14/6/1895, Thánh nữ cảm thấy vết thương tình yêu mở lớn trong khi viếng Ðàng Thánh Giá. Ngày 08/7/1897, Thánh nữ lâm bệnh nặng và ngày 01/10/1897, sau khi lãnh của ăn đàng, Thánh nữ đã trút hơi thở sau cùng.

Năm 1925, Ðức Thánh Cha Piô XI đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh và đặt ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Ngày lễ kính Thánh Têrêxa, chúng ta hãy xin Chúa, qua lời cầu bàu của Thánh nữ, cho chúng ta luôn chấp nhận sự đau khổ Chúa gửi trong tinh thần đơn sơ và phó thác.