Bài giáo lý căn bản cho con người

1143

I-sa-ac New-ton, một nhà khoa học vi tích phân, cũng là người khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn. Ông có người bạn theo chủ nghĩa hoài nghi không tin có Thiên Chúa. New-ton là người có niềm tin nơi Chúa. Ông luôn tìm dịp nói cho bạn mình biết Chúa, nhưng người này vẫn giữ lập trường của mình.

Một hôm, New-ton có ý nghĩ vẽ kiểu và nhờ một chuyên viên kỹ thuật làm một mô hình thái dương hệ thu hẹp, rồi đặt trong văn phòng của mình. Khi người bạn bước vào nhìn thấy mô hình ấy, liền trầm trồ khen ngợi và hỏi New-ton:

– Ai đã làm ra mô hình thái dương hệ? New-ton trả lời:

– Không có ai làm ra cả, nó tự nhiên mà có như thế. Người bạn lấy làm lạ về câu trả lời của New-ton, đoạn đi qua đi lại xem xét từng cấu tạo của mô hình rồi nói:

– Tôi muốn biết ai là người chế tạo ra nó? New-ton cũng trả lời như lần đầu khiến người bạn nổi nóng.

– Đến đây, New-ton ôn tồn nói “bạn ơi, đây chỉ là mô hình thái dương hệ giả, mà bạn không chịu nhận là không có ai làm nên. Nhưng tại sao thái dương hệ thật chúng ta đang sống vô cùng lớn lao, kỳ diệu mà bạn nói không có ai tạo dựng cả!” Câu nói của Newton khiến bạn mình suy nghĩ và sau đó người này đã trở lại tin nhận có Thiên Chúa.

Câu chuyện trên cho thấy, con người vô thần và người hoài nghi luôn chỉ thấy cái trước mắt! cái mà họ có thể cầm được ở bàn tay và chỉ chấp nhận những điều đó. Nhưng, những điều đằng sau cái thấy trước mắt thì lại không thấy. Cái gì đã làm cho New-ton nghĩ ra và làm ra mô hình thái dương hệ? Người vô thần nói là trí óc của ông! Và khi hỏi cái gì tạo nên trí óc, họ nói các dây thần kinh! Và khi hỏi cái gì tạo nên dây thần kinh thì họ cũng chỉ nói được là do các nguyên tố vật chất trong dây thần kinh! Như vậy cuối cùng vật chất đã tạo ra vật chất sao! Ngược lại người có đức tin sẽ thấy khác! New-ton đã thấy chính một sức thiêng liêng làm nên một quy luật vô cùng lớn lao và kỳ diệu trong vũ trụ. Sức thiêng đó thôi thúc con người tìm kiếm ra các quy luật của sự sống trong vũ trụ và từ đó thúc giục con người tin nhận phải có Đấng làm chủ sự sống và sáng tạo nên những điều kỳ diệu ấy. Không ai khác là Thiên Chúa.

Người vô thần và người hoài nghi đòi là nếu tất cả mọi thứ cần phải có nguyên nhân tạo ra, thì Thiên Chúa cũng phải cần một nguyên nhân tạo ra. Họ hỏi “Ai làm ra Thiên Chúa?” và họ lý luận rằng ai cũng đều biết: không có gì đến từ chỗ không có. Vì vậy, nếu Thiên Chúa là một điều gì đó, đàng sau Ngài phải có một nguyên nhân tạo ra, đúng không? Câu hỏi này quỷ quyệt, nó lén giả bộ cho rằng Thiên Chúa đến từ một nơi nào đó và sau đó yêu cầu có thể cho biết!

Thật ra, trả lời câu hỏi đó là vô ích, thậm chí vô nghĩa! Câu hỏi ấy giống như hỏi “Mùi của màu xanh như thế nào?” Màu xanh không thuộc loại của những thứ có mùi, do đó câu hỏi chính nó bị thiếu sót. Trong cùng một cách, Thiên Chúa không thuộc loại những thứ được tạo ra, hoặc có nguyên nhân tạo ra. Thiên Chúa là Đấng không hề được tạo ra và không thể ai sáng tạo ra Ngài. Thiên Chúa đơn giản là sự hiện hữu.

Làm sao chúng ta biết điều này? Chúng ta biết từ Kinh Thánh, trong khi dân Do Thái trong cảnh nô lệ như vô phương không biết được ngày giải thoát. Chính Thiên Chúa đã đến, Thiên Chúa đã tự mạc khải với Môsê: Ta là Đấng Hiện Hữu Ngài đã đến để giải thoát dân.