Ba thế hệ tranh luận

804

Một gia đình nọ, ông nội có học vị tiến sĩ, cháu nội cũng có bằng tiến sĩ, chỉ duy có ông bố là chẳng có bằng cấp gì ráo. Vì thế, ông này cảm thấy ấm ức vì thường bị lép vế và bị qua mặt trong những cuộc thảo luận và trong những vấn đề cần giải quyết trong gia đình.

Một hôm, trong bữa cơm gia đình, có đủ mặt ba thế hệ, ông nội, bố, và con trai. Ông bố nhìn con trai rồi hất hàm nói: “Mày đừng có mà lên mặt với tao. Bố mày học hành thế nào, có bằng tiến sĩ như bố tao không mà mày lúc nào cũng làm bộ tay đây, thế này thế khác?” Nói xong, ông quay sang nhìn bố mình và nói: “Tôi nói cho ông nghe nhá. Con ông có bằng con tôi hay không? Con ông ăn học đến đâu, có bằng tiến sĩ như con tôi hay không? Ông trả lời cho tôi đi.”