Chuyện ngắn mà ý dài (38)

985

NHÁT SỢ

Một câu chuyện Ấn Độ kể lại rằng: một nhà ảo thuật kia có một con chuột sợ mèo quá, co rúm lại cho đến khi ông ta biến nó ra một con mèo. Như vậy giải quyết được nỗi sợ của nó một thời gian cho đến khi nó gặp một con chó. Nó lại run lên chạy đi ẩn mình. Nhà ảo thuật phải biến nó thành một con chó cho nó bớt sợ chó. 

Con chuột biến ra mèo rồi biến ra chó đó được yên thân một hồi cho đến khi nó gặp một con cọp. Nhà ảo thuật lại cứ biện pháp cũ, tức là hễ nó sợ con gì thì biến nó ra thành con vật đó.

Cuối cùng, con cọp gặp phải người đi săn, nó vội than với chủ, nhưng lần này nhà ảo thuật phải từ chối Ông bảo nó:

– Ta sẽ cho mày trở lại thành con chuột, vì dù mày mang thân xác một con cọp, nhưng vẫn chỉ có trái tim của một con chuột.

Đó cũng là hình dáng của một số người trên đời này. Bề ngoài trông cũng hùng dũng, nhưng bên trong là cả một con người lúc nào cũng khiếp sợ. Đôi khi ta tiến công các nỗi ưu tư bằng vóc dáng của một con cọp dữ tợn nhưng ta lại phải đối diện với nhiều sức mạnh khác còn lớn hơn.