Sống là để yêu thương

1045

Có người nói rằng: “Cuộc sống là một mầu nhiệm để sống chứ không phải là một vấn đề để giải quyết.”

Một lần nọ, cha sở cho ghi một danh ngôn trên bảng thông báo của giáo xứ: “Sống là để yêu thương, chứ không phải để cạnh tranh.”

Chúa Nhật hôm ấy, chuông điện thoại nhà xứ reng suốt ngày. Một giáo dân gọi đến và phản đối: “Thưa cha, cha lầm to rồi. Cuộc sống là một cuộc tranh đấu. Cha tạo ra những châm ngôn hùng hồn như thế là việc dễ dàng, nhưng chúng con là những người sống giữa thế giới thực tế, xin cha vui lòng cho dẹp câu ấy đi, vì cuộc sống thực sự là một cuộc cạnh tranh.”

Chúa Giêsu muốn chúng ta tin rằng niềm vui sẽ thuộc về những ai sống mà không ưu tư lo lắng về địa vị và danh tiếng cho bản thân.