Arittit người công chính

907

Arittit là một thủ lãnh và chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp vào khoảng thế kỷ thứ V trước công nguyên. Ông thanh liêm tới nỗi dân chúng đã tặng ông biệt hiệu: “Arittit người công chính”.

Nhưng càng được người đời khen tặng ông lại càng có nhiều kẻ thù. Và các đối thủ của ông đã cấu kết với nhau để kết án ông 10 năm lưu đày.

Sau đó, theo thói quen của người Hy Lạp thời ấy, người ta phát cho mỗi công dân một vỏ sò để những ai đồng ý bắt Arittit đi đầy thì viết tên ông vào đấy.

Có một thị dân không biết chữ, vừa khi thấy Arittit đứng ở một góc phố mà chẳng biết là chính kẻ mới bị kết án, người ấy bèn đến nhờ ông viết tên Arittit vào vỏ  sò.

Sau khi đã viết xong và trao cho người ấy, Arittit mới hỏi:

– Tại sao ông viết phiếu ủng hộ việc bắt Arittit đi đày?

Người ấy trả lời:

– Tạo sao ư? Bởi vì tôi không thể nào chịu được khi nghe thiên hạ cứ gọi ông ta là người công chính, thế thôi.

Không chịu được sự hiện diện của người công chính có thể là vì ghen tương mà cũng có thể là tại không muốn cải thiện cuộc đời.

Thái độ bạn thế nào ?

Trong sách Khôn Ngoan có thuật lại việc kẻ gian ác về hùa với nhau và bàn tính tiêu diệt người công chính. Vì nếp sống của người công chính làm cho chúng bực mình, nhất là nếp sống ấy luôn luôn đập vào mắt chúng như một lời khiển trách. Và thế là chúng hết chịu nổi.

Thay vì nhìn vào những anh em có cuộc đời gương mẫu để tự kiểm điểm và tu chỉnh, phải chăng có khi chúng ta lại bỉu môi dèm pha, hoặc công kích?

Ai lại không hiểu rằng một thái độ như thế chỉ có thể là biểu hiệu của tính tự ái, hẹp hòi và cố chấp.

Chúng nói: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói.” Gêrêmia 18.18