Yêu thế nào ?

1271

Con hãy yêu người như mình con vậy.

Luật Chúa dạy thật rõ ràng (Mt 22,39).

Chúa không bảo yêu người như yêu vàng bạc, của cải, như yêu cha mẹ bà con, như nàng yêu chàng, mà như yêu chính bản thân mình ?

Vậy thế nào là yêu như mình ?

Thánh Toma tiến sĩ thường phân biệt 3 thứ tình yêu:

– Yêu thích.

– Yêu thương

– Yêu mến.

 Yêu thích là tình yêu đối với đồ vật: tôi thích cái nón này, tôi thích món ăn kia, tôi thích kiểu xe nọ.

 Yêu thương là tình yêu đối với người thua kém mình về điểm này hay điểm khác: tôi thương người tàn tật, tôi thương kẻ nghèn nàn, tôi thương người dốt nát.

 Yêu mến là tình yêu nảy nở giữa những người đồng hàng, nếu không thì nó cũng làm cho hai người trở nên bằng nhau (Th. Toma). Ong hoàng tử yêu cô con gái thường dân, lập  tức cô đào Grace Kelly trở thành công chúa Kelly, như anh chàng nhiếp ảnh Tony Amstrong quới công chúa Anh Quyiốc liển trở thành ông hoàng Amstrong.

Vậy yêu người như yêu mình tức là mến trọng kẻ khác hoàn toàn ngang hàng với mình, chứ không coi người là dụng cụ thỏa mãn sở thích ích kỷ của mình, cũng không xem người kém cỏi đáng chiếu cố thương hại.

Đó là niềm thông cảm hai chiều giữa mình và người, coi người như mình và coi mình như người.

Bởi đó dù người kém hơn mình về trí thức, thua mình về tiền tài, thấp hơn về địa vị xã hội, mình vẫn thành thật mến trọng người, đồng thời tìm cách san bằng tất cả chênh lệch, đúng ý nghĩa câu ca dao:

 Yêu nhau trăm sự chẳng nề.

Bao nhiêu chỗ lệch cũng kê cho bằng.

Yêu mến người như thế chính là hoà mình vào cuộc đời của mình: người sung sướng mình cũng sung sướng với người; người gặp gian nan, mình cũng cảm thông đau khổ như người. Đúng như thánh Phaolô dạy:

“Hãy vui với kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc”.

Bạn đã thực hành luật yêu người đúng với tinh thần Chúa dạy đó chưa?

Phải chăng bạn yêu người vì người làm lợi cho bạn như một dung cụ đúng sỡ thích của bạn ?

Phải chăng bạn yêu người vì người xấu số cần thì bỏ cho người chút cơm ăn, áo mặc ?

Đó là cách yêu ích kỷ, yêu hạ phẩm giá con người Chúa đã kết án như kết án bọn người biệt phái giả nhân giả nghĩa.

Vậy bạn hãy yêu người vì người đáng mến đáng trọng như chính mình bạn. Bạn hãy luôn luôn nghĩ tốt cho người, luôn muốn sự lành cho người, luôn sẵn sàng phụng sự người như chính mình bạn.

Đó là tinh thần yêu người theo luật Chúa.