Xứ nghèo

1491

Người ta thuật lại: một hôm có ông nhà giàu đi xe hơi tới đàm đạo với đạo sĩ ngồi dưới gốc cây bên lề đường:

– Ông ngồi đây làm gì, nhà tôi đang thiếu nhân công, về làm ông sẽ có tiền ?

– Tôi rất sợ tiền bạc, và ở đâu có tiền bạc, ở đó có tội ác.

– Ông rất lầm nên mới yếm thế bi quan. Thế gian có tiền là có tất cả. Có tiền mua tiên cũng được. Khắp Đông Tây đều công nhận như vậy cả.

– Ông càng lầm hơn tôi “tiền bạc mở được mọi cửa trừ ra cửa thiên đàng “đó là câu nói của nhà đạo đức Tây phương, còn Đông Phương có nói: “Tiền bạc mua được tất cả nhưng không mua được lương tâm người quân tử”.

– Các vị tu hành sở dĩ khinh chê tiền vì chưa có cơ hội nắm giữ tiền đành chịu sống khổ cực, còn lịch sử chứng tỏ tiền đi tới đâu thì ở đấy phồn thịnh. Có phải tiền đã biến đổi thế giới khổ cực thành cõi thần tiên không ?

– Ông chỉ thấy tiền bạc có một mặt, còn bề trái thì không, lịch sử cũng ghi rõ tiền bạc đi tới đâu gieo chia rẽ giầu nghèo, gây nên cảnh bất công tranh chấp. Người thức thời phải kết luận: nơi đâu không có tiền, ở đó là thần tiên.

Ông Stanly Jevons sau khi nghiên cứu về đời sống vật chất trên thế giới có viết sách về kinh tế và hạnh phúc con người, trong  đó ông kể lại:

Tại quần đảo Societé miền nam Thái Bình dương, dân cư không biết đến tiền bạc, nghĩa là hộ không dùng tiền mua bán, nhưng chỉ đổi các vật gọi là chế độ hoán vật. Chẳng hạn họ đem ba con gà đổi lấy chục quả dừa.

Cô Zélie là vũ nữ vừa là danh ca nổi tiếng ở Pháp được dân cư trên đảo hâm mộ mời sang trình diễn với điều kiện được bao nhiêu thù lao cô được hưởng cả. Sau khi trình diễn xong người ta tính sổ vào cửa của khán giả, họ chia cho cô một số lợi tức là: 3 con heo, 23 con gà tây, 44 gà bản xứ, 5.000 trái dừa khô, 3000 trái cam, 50 thúng chanh, 500 quày chuối. Cô Zélie bật người khi thấy tiền công của mình chất một đống to. Cô mới hiểu người dân bản xứ này không xài tiền. Cô không biết làm sao, liền kêu dân chúng phân phát hết. Khi trở về Pháp cô nói với ký giả: về phương diện kinh tế thì bất tiện quá nhưng về phương diện xã hội thì dân trên đảo này thật hạnh phúc. Không ai đói. Giầu làm sao được vì chỗ nào để chứa thực phẩm mau hư. Nhờ thế dân chúng ai cũng đủ ăn đủ mặc hàng ngày, họ san sẻ cho nhau.

Vị đạo sĩ kết luận: nhà kinh tế học Stanley Jevons đã thấy rõ xã hội văn minh thì biết dùng tiền và xã hội không văn minh thì giữa hai xã hội ấy luôn luôn có tranh chấp trong xã hội văn minh, người ta bẻ gãy luân lý, chạy theo tham dục… Phải chăng những xứ ấy không có tiền là thần tiên.

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con. Lc 16, 9-15 Trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm và xây dựng giá trị Nước Trời. Xin cho chúng ta biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân.