Viên đá quí

1538

Người ta kể lại rằng khi thư viện lớn nhất tại Aiexanđria bên Ai cập bị cháy, chỉ có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài thì đây là một quyển sách tầm thường, nhưng có lẽ đây là quyển sách quí giá nhất thế giới, vì bên trong có chứa đựng bí mật của một viên đá quí.

Viên đá này chạm đến đâu thì tất cả đều biển thành vàng. Theo chỉ dẫn trong sách, viên đá này nằm lẫn lộn trong muôn vàn viên đá khác tại bờ Hắc Hải. Về hình thù, nó giống như mọi viên đá khác, chỉ có điều là các viên đá khác sờ vào thấy lạnh, còn viên đá quí này thì lại nóng.

Một người nông dân nghèo đã tình cờ mua được quyển sách và khám phá được bí mật ấy. Ông ta bán mọi tài sản và lên đường đi tìm cho bằng được viên đá quí ấy :

Ông cắm lều bên bờ Hắc Hải và ngày ngày đến nhặt từng viên lên xem viên đá nào lạnh, ông ném xuống biển. Nguyên một năm ròng rã, mỗi ngày ông lặp lại cùng một động tác: nhặt lên, ném xuống, nhưng vẫn chưa tìm được viên đá nóng. Ông lại tiếp tục công việc trong một năm nữa, nhưng vẫn chưa tìm được viên đá quí.

Thế rồi một chiều nọ, bàn tay ông bỗng rực nóng lên khi chạm đến một viên đá. Nhưng thói quen nhặt lên, ném xuống đã trở thành một bản năng thứ hai không kháng cự nổi, người nông dân cũng ném luôn viên đá ấy xuống biển.

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Mt 13,44-52