Từ biệt lần cuối

1159

Một vị linh mục kia cảm thấy rất chán nản vì giáo dân của ngài tỏ ra hờ hững, thiếu thái độ hợp tác. Một hôm, cha sở loan báo “một ân nhân quan trọng trong xứ” đã chết, và Chúa Nhật tới, nếu như họ không ngại, họ có thể đến để dự nghi thức an táng cho người ân nhân đó. Dĩ nhiên ai nấy đều lấy làm lạ về điều cha sở loan báo.

Sáng Chúa Nhật hôm ấy, mọi người đến và nhìn thấy một chiếc quan tài được đặt trên gian cung thánh, nắp còn mở, để sang một bên.

Cha sở mời mọi người, từng người một, lên chào ân nhân lần cuối. Mọi người lần lượt đi lên, nhìn vào quan tài để xem thi hài người ân nhân như thế nào. Họ thấy dưới đáy quan tài có một tấm gương lớn. Khi họ nhìn vào đó, các bạn biết họ nhìn thấy gì không? Họ đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình.