Tiên tri Amos

2451

Một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa tiên tri Amos và dân Do thái. Tiên tri Amos đi rảo quanh nhiều nơi và nhìn thấy các cung thánh chật ních những người yêu thích phụng tự. Họ yêu thích âm nhạc, giảng giải, tế tự và cầu nguyện. Họ yêu chuộng những hình thức.

Sau đó, tiên tri Amos đưa mắt nhìn thế giới chung quanh, và ông nhìn thấy cảnh nghèo đói và bách hại. Tiên tri còn nhìn thấy cảnh chiến tranh và những vô luân, tình trạng đàn áp bóc lột. Và ông đã hiểu ra. Nhà tiên tri đã lên tiếng một cách thẳng thắn và nghiêm khắc rằng nếu như việc phụng tự không phản ảnh tình yêu và công bình của Thiên Chúa, không đề cao tình yêu thương và sự công bình của Thiên Chúa trên thế giới, thì việc phụng tự ấy không hiệu quả và còn bị Thiên Chúa gớm ghét, chê chối.

Đó là một ý tưởng rất đáng suy tư. Có thể Thiên Chúa sẽ chê chối điều mà chúng ta dành cho trọn cuộc sống của chúng ta. Những gì chúng ta yêu chuộng có thể biến thành đắng đót và gây hại nếu như thiếu tình yêu và công bình. Đó chính là điều tiên tri Amos đã nói với dân chúng. Chúng ta hãy nghe những lời Thiên Chúa đã phán qua tiên tri Amos đã hơn 2800 năm trước:

Ta ghét, Ta từ lễ lạc của các ngươi,

Hội hè của các ngươi Ta không ngửi được.

Khi các ngươi thượng tiến lễ thượng hiến…

Lễ cúng của các ngươi, Ta không nhận,

Lễ cầu an, các ngươi tế bò nẫy, Ta không ngó.

Hãy xua đi xa Ta, ca vãn om sòm của ngươi,

Ngươi tấu nhạc đàn ca, Ta sẽ không nghe.

Nhưng công lý hãy cuồn cuộn như nước,

Và đức nghĩa như khe nước chảy kinh niên (Am 5:21-24).