Trò hơn thầy ?

1366

Câu chnyện của một cha dòng Tên Truyển giáo bên  Nhật. Đang lúc giảng thuyết có một tên vô lại nhổ vào mặt cha. Cha bình tĩnh lấy khăn lau và tiếp tục giảng như không có gì xảy ra vậy. Thấy thế, một nhà quí tộc nhật ngạc nhiên tuyên bố: 

– Tôi chưa rõ đạo Công giáo ra sao, nhưng tôi xin theo tôn giáo có sức nhịn nhục, đối xử bình tĩnh, tất nhiên tôn giáo đó phải chân chính.

Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.  Ga 15, 18-21

Môn đệ Đức Giêsu cũng phải chia sẻ số phận của Thầy. Không phải các môn đệ luôn luôn được thế gian đón nhận. “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (c. 20). “Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước khi nó ghét anh em” (c. 18). Bị ghét bỏ, bị bắt bớ, bị giết hại: đó là thân phận của Thầy Giêsu, và của những học trò đi theo Thầy, mãi đến tận thế. Nếu thế gian có thái độ thù nghịch với các Kitô hữu, lý do là vì họ không thuộc về thế gian, và đã được tách khỏi thế gian (c. 19). Tuy nhiên, họ vẫn không bị cất khỏi thế gian (Ga 17, 15), mà còn được sai vào trong thế gian để biến đổi thế gian đó (Ga 17, 18). Chính cái thế giằng co thuộc về bản chất của người Kitô hữu: vừa ở trong thế gian, lại vừa không thuộc về nó, vừa được chọn ra khỏi thế gian, lại vừa được sai vào trong nó, đã đưa người môn đệ vào những thách đố khôn lường.

Theo một nghiên cứu năm 2002 của nhà báo người Ý, ông Antonio Socci, có khoảng 70 triệu người Kitô hữu chết vì đức tin trong 20 thế kỷ qua. Nhưng chỉ riêng trong thế kỷ 20, đã có hơn 45 triệu người bị chết. Chúng ta không kiểm chứng được nghiên cứu của ông này, nhưng chúng ta biết cuộc bách hại các Kitô hữu vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Xin được ơn thuộc trọn về Giêsu dù phải lội ngược dòng với thế gian. HDGMVN