Trí xét đoán

1093

Một bức tranh hí họa Peanuts trình bày Charlie Brown và Linus đang đứng cạnh nhau. Charlie nhìn vào bức hình người đàn ông Linus vừa mới vẽ xong.

Charlie nói với Linus: “Tôi thấy anh vẽ người đàn ông này chắp tay sau lưng. Như vậy chứng tỏ là anh cảm thấy rất bất an.”

Linus đáp lại: “Tôi vẽ người này để tay sau lưng không phải vì tôi bất an đâu. Tôi vẽ ông ấy để tay sau lưng đơn giản chỉ vì tôi không vẽ được bàn tay mà thôi.”

– Những điều chúng ta nghĩ mình hiểu biết sâu xa thường là những điều sai lầm một cách ngớ ngẩn!