Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm 2018 (ngày 30 Tết âm lịch)

812

Thứ Hai, Ngày 04/02/2019
NGÀY 30 TẾT ÂM LỊCH
19g:00′ THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM

Tin Ảnh xin xem tại đây