Lễ Cầu Bình An Năm Mới (Mồng Một Tết) Xuân Kỷ Hợi 2019

828

Thứ Ba, Ngày 05/02/2019
NGÀY MỒNG MỘT TẾT
06g:00′ THÁNH LỄ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI

Tin Ảnh xin xem tại đây