Lưỡi …

1232

Một người kiua hay nói hành nói xấu người khác, xin lời khuyên của linh mục; vị linh mục bảo bà đi ra chợ mua một con gà còn sống, và trên đường về, hãy nhổ từng cái lông của con gà và thả dọc đường. Sau khi làm như vậy, người đàn bà trở lại gặp vị linh mục.

Ngài khen bà đã làm tốt và nói tiếp: “Bây giờ còn một việc nữa cho bà phải làm. Tôi muốn bà hãy đi từ nhà ra chợ và lượm tất cả những cái lông của con gà mà bà đã nhổ.” Người đàn bà hoảng hốt khi nghe đến đó. Một công việc không thể nào làm được. Gió đã phát tán những sợi lông kia đi xa cả dặm, chỗ này chỗ khác. Lúc ấy, vị linh mục mới nói: “Quả thật đúng như vậy. Bây giờ bà mới thấy hậu quả tội nói hành nói xấu. Chúng ta không thể nào rút lại những gì chúng ta đã nói chỗ này chỗ khác được nữa. Vậy từ nay chúng ta phải hết sức cẩn thận với những lời nói của mình, nhất là những lời gièm pha người khác. Thông thường mà nói, chúng ta không thể nào sửa chữa được những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho họ”.

– “Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác” (Gc 3:5-6).

– Nếu như A và B nói hành nói xấu với nhau về C, thông thường những lời của họ cho biết nhiều về thói xấu của chính họ hơn là về C!