Miệng nói

764

Một người kia đã cao niên mới trở lại Kitô Giáo. Hằng ngày, ông cụ thường lân la đến một bệnh viện ở cứ điểm truyền giáo để đọc Phúc Âm cho các bệnh nhân. Một hôm, ông cụ chợt nhận ra mình không còn đọc sách được rõ ràng như trước nữa. Bác sĩ chẩn đoán và cho biết ông cụ sắp bị lòa, và trong vòng một hoặc hai năm sau đó, ông sẽ bị mù vĩnh viễn. Sau đó, không ai thấy ông cụ đến bệnh viện nữa và cũng chẳng ai biết điều gì đã xảy ra với ông. Thế rồi một thanh niên đã gặp được ông cụ và anh đã đưa một bác sĩ của bệnh viện truyền giáo đến giúp ông.

Ông cụ tân tòng cho bác sĩ biết ông đang lo học thuộc lòng các Phúc Âm trong thời gian mắt ông còn trông thấy. “Chắc không bao lâu nữa, tôi sẽ trở lại bệnh viện và tiếp tục công việc rao truyền lời Chúa cho các bệnh nhân.”

– Lòng nhiệt thành rao giảng Lời Chúa cho người khác chính là thước đo mức độ bản thân tôi đã được Phúc Âm hóa đến đâu.

– Nếu như tôi không trao ban những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi, thì Người có quyền cất đi.