Mắt nhìn

1108

Với quyển tiểu thuyết Ngày Thứ Tám, tác giả Thornton Wilder đã nhận được giải thưởng Pulitzer. Tiểu thuyết viết về một gia đình rất bình thường. Họ là những người tốt lành và chính trực, nhưng cuộc sống của họ đã bị kẻ xấu làm hại. Đến phần kết thúc, tác giả Wilder vẫn không đứng hẳn về phe nào. Quyển sách của ông không hề xác quyết những người tốt lành và những người vô tội cuối cùng sẽ chiến thắng, còn những kẻ xấu xa sẽ phải đền tội.

Dù vậy, tác giả đã nêu lên một quan điểm rất đặc biệt, mở rộng đường để hy vọng. Tác giả so sánh hoàn cảnh gia đình này như một tấm thảm. Đó là một tấm thảm rất đẹp, nhưng hiện tại, gia đình này chỉ có thể nhìn thấy “mặt trái” của tấm thảm, vì thế, họ không thể quí trọng hoặc suy đoán được giá trị của tấm thảm. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng có thể nhìn thấy cả hai mặt trái và phải của tấm thảm, vì thế, đối với Người, tấm thảm ấy rất xinh đẹp.

– Nếu như gia đình kia có thể nhìn thấy những gì Thiên Chúa nhìn thấy, có lẽ họ chẳng cần phải có đức tin, đức tín thác hoặc trông cậy, và như thế, tất cả khả năng thăng tiến và nên thánh của họ cũng bị ảnh hưởng.

– Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, Người nhìn thấy những gì trong tâm hồn và những điều tâm hồn muốn nói ra.