Ơn cứu độ

1338

Dietrich Bonhoeffer, vị mục sư Tin Lành, đã bị bắt, bị tống giam và sau cùng đã bị Đức Quốc Xã sát hại. Ngay trước dịp lễ Giáng Sinh năm 1943, ông đã viết một bức thư như sau:

“Cuộc sống trong xà lim nhà tù nhắc nhở cho tôi về Mùa Vọng. Người ta đợi chờ, hy vọng và đập gõ đầu này đầu nọ. Nhưng cuối cùng, những gì chúng ta làm chẳng có được bao nhiêu kết quả. Cánh cửa vẫn đóng, và chỉ có thể được mở ra từ bên ngoài.”

– Trước kia, tôi đã được đưa đến nhà thờ một lần (khi tôi chịu phép Thánh Tẩy), và hồi ấy, tôi không nói một tiếng nào. Rồi sau này, tôi sẽ được đưa đến nhà thờ một lần nữa (lễ an táng cho tôi), và lúc ấy, người ta cũng chẳng tham vấn ý kiến của tôi! Vậy tại sao tôi lại nghĩ rằng tôi có thể chi phối và điều khiển được tất cả những gì xảy ra giữa hai biến cố ấy?