Yêu là gì ?

996

Các bạn đã quá quen với những biếm họa hoặc những bức tranh định nghĩa “Tình yêu là…” Chúng ta cũng đã có nhiều áp phích với những định nghĩa đẹp về tình yêu.

Thánh Augustine, tiến sĩ Hội Thánh, đã trả lời cho câu hỏi: “Tình yêu như thế nào?

Câu giải đáp của thánh nhân rất đơn giản như sau:

Tình yêu có đôi tay để giúp đỡ người khác.

Tình yêu có đôi chân để mau mắn đến với những ai nghèo khó và những ai cùng quẫn.

Tình yêu có đôi mắt để nhìn thấy nỗi khổ tâm và sự thiếu thốn.

Tình yêu có đôi tai để lắng nghe những tiếng thở than và những lời ai oán của người khác.

Hình dạng của tình yêu là như thế.

– Tình yêu luôn luôn sáng kiến, luôn luôn xây dựng, luôn luôn kiện toàn.

– Khi tôi nhìn thấy những con người thực sự yêu thương nhau, khi ấy tôi đã đến được chỗ gần nhất trên trần gian này để thấy được Thiên Chúa.