Liên đới

1346

Một cha sở thấy trong họ đạo có một người rất chăm chỉ đi nhà thờ. nhưng bỗng thấy vắng hắn ông. Cha sở tới gặp ông đang ngồi cạnh lò sưởi không nói gì. Cha lẳng lặng gắp ra một cục than hồng đế trên tảng đá. Hồi lâu than tàn dần. Người kia bèn cất tiếng phá vỡ bầu khí nặng nề:

– Thưa Cha, Cha khỏi cần phải nói lời nào hết, ngày mai con sẽ đi dự lễ như mọi khi. Than hồng một mình sẽ tàn lụi dần; cùng chung với than trong lọ, nó sẽ sáng hồng và nóng mãi.

Néu ta hỏi chiếc lá cây:

–  Một mình có đầy đủ không?

Nó sẽ trả lời:

– Không, đời sống của tôi ở cành cây cơ? 

Nếu ta hỏi cành cây thì sẽ được trả lời :

– Sức sống cây tôi ở rễ cây. 

Nếu ta hối rễ cây thì nó sẽ trã lời:

– Không, sức sống của tôi thì ở trong thân cây, lá cây; nếu ngắt các bạn tôi đi, tôi sẽ chết!

Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được .. Nếu anh em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Gioan 15,1-5/7-8).