Đau khổ

1341

Hãy biến đau khổ thành gia tài. Abbé de Tourville.

Chính nhờ điểm này mà con người khác con vật cả một trời một vực: con người có thể gán cho đau khổ một giá trị…, một con chim bị thương, một chú nai chết, phải gánh chịu số phận của nó. Còn một người già cả bị chứng phong thấp rúc rỉa, một thanh niên đang chết dần, có thể biến đổi những gì đáng nguyền rủa thành vàng bạc. Chỉ cần liên kết với Chúa là khám phá thấy giá trị cứu độ nơi điều đang xảy ra.

Điều này cũng đúng cho những đau khổ về đạo đức, những lỗi lầm đã phạm: nhìn nhận mình tội lỗi, tức là biết rõ hơn: Thiên Chúa giàu lòng xót thương… Trước những đau khổ về thể lý hay đạo đức, trước những thất bại hay bất tín của kẻ khác, tôi có chán nản không?

Khổ đau không bao giờ buông tha chúng ta. Chỉ có điều chúng ta đối đầu với chúng trong sự tiêu cực thì chính khổ đau sẽ vùi dập cuộc đời và nó sẽ làm cho chúng ta thất vọng.

Quy luật sống của người môn đệ được tổng hợp trong ba điểm: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và bước theo. Từ bỏ chính mình là bỏ đi cả những khát vọng, những đòi hỏi chính đáng của mình để nhận lấy khát vọng và đòi hỏi của người khác. Vác thập giá mình là từ bỏ những tiện nghi thoải mái và cả mạng sống mình vì muốn theo Đức Giêsu và thi hành sứ mạng của Ngài. Bước theo là bắt chước phong thái của Thầy, lập lại những chọn lựa của Thầy, nghĩa là nối tiếp công trình mà Thầy đã bắt đầu với biết bao hy sinh đau khổ.

Cuộc sống của con người đều được gắn liền với khổ đau. Vì không muốn chấp nhận khổ đau mà con người gây ra bao nhiêu tội ác, vì không muốn hy sinh mà một người mẹ đang tâm giết đứa con trong lòng mình, vì không muốn thấy người thân đau khổ mà người ta giết họ một cách êm dịu, vì không muốn đối đầu với thực tại khổ đau mà người ta tìm quên trong men rượu, ma túy và mọi thứ kích thích khác: hỏa ngục là như thế đó.

Chúa Giêsu đã đón nhận khổ đau, Ngài đã biến khổ đau thành hiến lễ tình yêu, do đó khổ đau đã trở thành nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy vác lấy thập giá mình mà đi theo Ngài. Mỗi ngày có nỗi khổ riêng của ngày đó, hạnh phúc hay không, bình an hay không, là tùy con người có biết đón nhận khổ đau với tình yêu hay không.

“Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22, 42)

Lạy Chúa, xin dâng Chúa những nỗi khổ đau này, là gia tài sự nghiệp của con.