Tham thì mất

890

Christopher

Có một khách mua hàng xông vào văn phòng kế hoạch xúc tiến hàng tiêu dùng của công ty bách hoá, bà phàn nàn vì đã lãng phí một số tiền lớn để mua không không quyển sách quảng cáo nghệ thuật làm giàu nhanh chóng nổi tiếng. Giám đốc hỏi bà: “Nếu quyển sách ấy giống như bà mô tả, như vậy thì trước đây sao bà lại mua nó?” Bà ta có chút mắc cở nói: “Tôi sợ các anh sẽ nói với tôi: như vậy thì bà đừng mua nữa”.

Suy tư:

Người ta thường nói “quảng cáo nói láo ăn tiền” thật không sai chút nào cả, ai cũng biết là nói láo vậy mà có rất nhiều người mắc mưu… quảng cáo, trong đó có… tôi.

Tôi thích nhất là đi vào các nhà sách… coi sách, và vào cữa hàng máy móc điện tử để coi cho biết mẫu mã giá cả thế nào, để sau nầy có tiền thì mua, tóm lại là thích đi… phố để coi hàng, vậy mà vẫn cứ bị lừa vì thích mẫu mã bên ngoài rất đẹp mắt và lời lẽ quảng cáo hấp dẫn.

Thế gian có nhiều cách quảng cáo để chúng ta mất đức tin, hoặc là để phạm tội mất lòng Chúa, ma quỷ thường mượn hình thức bên ngoài để cám dỗ chúng ta, vì nó biết tâm lý chúng ta ai cũng thích cái… dáng vẻ bên ngoài, đồng thời nó cũng bày vẻ trí óc chúng ta rằng: “Thiên Chúa tạo dựng mọi cái đều tốt đẹp là để cho ta hưởng dùng, tội gì mà không hưởng chứ ?

“Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: “Này, Đấng Kitô ở đây” hoặc “ở đó”, anh em đừng có tin…” (Mt 24, 23)Đừng tin thế gian và cũng đừng thích quảng cáo của nó, bởi vì nó chỉ quảng cáo sự chết đời đời cho chúng ta mà thôi.