Tìm không thấy thiên đàng

795

Con chuột túi hỏi Chúa Tạo Vật:
–  “Xét cho cùng thì thiên đàng ở đâu ?”
–  “Ở đây”.
–  “Ở đâu ?” – Chuột túi nhìn chung quanh bốn phía, không hiểu, hỏi tiếp: “Sao con không thấy ?”
–  Chúa Tạo Vật dịu dàng trả lời:
–  “Bé con, nếu như trong lòng con có thiên đàng, thì không có chổ nào là không có thiên đàng. Nếu như trong lòng con không có thiên đàng, thì dù cho con có ở trong thiên đàng thật, thì con nhìn cũng không thấy vậy !  (Hạnh Lâm Tử)

Suy tư :
Có một số nhà thần học nói rằng: “Trời mới và đất mới” không phải là Thiên Chúa sẽ dựng thêm một thế giới mới khác sau khi tận thế, mà chính là Thiên Chúa sẽ làm cho thế giới này nên mới hơn.
Mới hơn, tức là thế giới này không có hận thù, không có ghen ghét, không có oán giận… …tóm lại là không có hoả ngục.
Mới hơn, tức là thế giới này trở thành thiên đàng.
Muốn được như vậy, thì ngay bây giờ, mỗi người chúng ta lo kiến tạo thiên đàng ở trong tâm hồn của mình, tức là sống bác ái, yêu thương, tha thứ cho nhau, khiêm tốn phục vụ nhau…
Tập cho mình có cái nhìn yêu thương và hành động bác ái, là chúng ta đã đem thiên đàng dâng tặng cho người rồi vậy…