Rồi sau đó ??

848

Barclay

Có một thiếu niên thường không an phận của mình, đang trò chuyện thế thái nhân sinh với một ông lão.

Thiếu niên nói: “Tôi muốn học cách làm thế nào để buôn bán.”

Ông lão hỏi: “Rồi sau đó?”

-“Tôi đã là thương gia”.

-“Rồi sau đó?”

-“Tôi phải sáng tạo ra của cải”.

-“Rồi sau đó?”

-“Tôi nghĩ đến lúc nào đó tôi cũng sẽ già, lúc đó tôi sẽ về hưu, dựa vào tài sản của mình mà sống qua ngày”.

-“Rồi sau đó?”

-“Ai dà, tôi nghĩ sẽ có một ngày, tôi phải chết”.

-“Rồi sau đó ?” ……………………………….

Suy tư:

Chúng ta thử hình dung ra “rồi sau đó” của 2 hạng người:

  1. Một người cố tình phạm tội trọng, rồi sau đó…
  2. Một người có lòng yêu mến Thiên Chúa, rồi sau đó…

Nếu mỗi ngày mỗi người trong chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi: “rồi sau đó…”, thì thế gian nầy sẽ trở nên thiên đàng, bởi vì mỗi một người đều hiểu rất rõ “rồi sau đó” là gì, sau khi từ giã đời tạm nầy.