Nghe về Thiên Đàng

1358

Một anh chàng nọ vì quá mê cá độ bóng đá nên sáng Chúa Nhật nào cũng không dậy đi lễ nỗi. Anh chàng chỉ nằm khèo trên giường, mở rađio ra “nghe” lễ. Khi chết đi, gặp thánh Phêrô. Ngài coi hồ sơ xong liền phán :

– Nhà ngươi ở dưới trần gian, làm biếng đi lễ Chúa Nhật. Đi tới chỗ phạt nhé…

– Thưa ngài, thật oan cho con lắm. Sáng Chúa Nhật nào con cũng mở rađio nghe lễ để thông công cùng Hội thánh cơ mà!

– Vậy thì ta cho nhà ngươi cái rađio này. Mang xuống dưới đó mà “nghe” về Thiên đàng.

– Hả ! Chết con rồi  !!!?