Sửa lại bảng chỉ đường

1380

Ngày xưa có một người lên đường đến thị trấn Shadeyville. Khi đến một ngã ba, ông ta phân vân khi nhìn thấy một bảng chỉ đường có hai mũi tên. Một mũi tên chỉ về hướng con đường thênh thang, trải nhựa bằng phẳng; còn mũi tên kia, với hàng chữ Thị Trấn Shadeyville, chỉ về hướng một con đường chật hẹp, lầy lội, chưa được trải nhựa. Bỗng nhiên, trong đầu ông ta lóe lên một ý tưởng. Ông ta trèo lên cột đường, xoay lại bảng chỉ đường và vui vẻ đi theo con đường bằng phẳng. Dĩ nhiên, làm sao người ấy có thể đến được Shadeyville.

Theo Chúa Giêsu là bước theo con đường của Người, không được thay đổi những dấu hiệu hoặc luật lệ của Người. Chúa Giêsu đã không xưng mình là một trong những con đường; nhưng xưng rằng, “Ta là Đường.”